19 czerwca odbyło się w naszej szkole podsumowanie konkursu „Mistrz ortografii” realizowanego
w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - uczniowie szkoły podstawowej i II kategoria -
uczniowie szkoły branżowej I stopnia. Celem konkursu było sprawdzenie opanowania zasad
ortograficznych i posługiwania się nimi w praktyce, kształtowanie czujności ortograficznej oraz
wyrabianie nawyku poprawnego pisania. Dyktanda oraz zagadki, z którymi musieli się zmierzyć
uczniowie, zawierały wiele pułapek ortograficznych. Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła
następujących zwycięzców:
Kategoria I
I miejsce – Patrycja Glapiak
II miejsce – Dominik Jasiewicz
III miejsce – Nikola Kasztelan

Kategoria II
I miejsce – Olga Mikołajczak
II miejsce – Maria Gromek
III miejsce – Adrian Lichy

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia w dalszym przyswajaniu zasad
ortograficznych. Zwycięzcom, którzy uplasowali się na czołowych miejscach, serdecznie gratulujemy.

Uczniowie SOSW w Rydzynie wykonali ostatnie zadanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego ,,Każdy inny- Wszyscy równi". Polegało ono na nawiązaniu współpracy z inną placówką edukacyjną i zaprezentowaniu jej uczniom zalet i życia codziennego naszej szkoły. Głównym celem tej współpracy była integracja szkół, stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów oraz promowanie osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie. Dziękujemy nauczycielom oraz uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy za udział w wspólnym projekcie oraz za cenną wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej współpracy.

W II semestrze, na zajęciach rozwijających zainteresowania oraz zajęciach z innowacji pedagogicznej „Programowanie i robotyka” uczniowie klasy VII-VIII N budowali różne modele korzystając z zestawu LEGO WeDo 2.0., a następnie wprowadzali je w ruch, dodawali dźwięk programując w programie Scratch.

W II semestrze, na zajęciach rozwijających zainteresowania oraz zajęciach z innowacji pedagogicznej „Programowanie i robotyka” uczniowie klasy VII N budowali modele według własnego pomysłu korzystając z zestawu LEGO EDUCATION SPIKE PRIME, które następnie wprowadzali w ruch.

Na zajęciach rewalidacyjnych Paulina rozwijała wyobraźnię, kreatywność, koncentrację uwagi, tworząc piękne wzory z zestawu drewnianych klocków różnych kolorów i kształtów otrzymanego w ramach projektu #laboratoriaprzyszlosci.