Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Plac Zamkowy 2
Rydzyna
64-130

tel. 65 5388592
soswry@wp.pl - sekretariat