Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania  Rozwoju Dzieci działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie od 1 września 2005 roku.

Wczesnym wspomaganiem obejmujemy dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Prowadzimy terapię dzieci:

  • z uszkodzonym słuchem
  • z uszkodzonym wzrokiem
  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • ze spektrum zaburzeń autystycznych

Prowadzimy zajęcia:

  • logopedyczne,
  • pedagogiczne,
  • psychologiczne i terapię SI.

Z dziećmi i rodziną pracujemy w oparciu o indywidualne programy wczesnego wspomagania opracowane i dostosowane do aktualnych możliwości oraz potrzeb rozwojowych dziecka. Dążymy do podniesienia poziomu ogólnego funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju. Rodzicom i opiekunom udzielamy pomocy i wsparcia, umacniamy ich w kompetencjach rodzicielskich, włączamy do procesu pomocy dziecku.

Warunkiem objęcia dziecka terapią w PZWWRD jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka wydanej przez zespół orzekający poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Prowadzone są indywidualnie lub grupowo.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora zespołu:
Ewa Szydłowska tel. 606 296 592.

Prośba o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju córki/syna - POBIERZ