28 marca gościliśmy w Internacie strażaków OSP z Dąbcza. Głównym celem spotkania było przekazanie wychowankom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Podczas pogadanki ratownicy zaprezentowali używany przez nich sprzęt i wyjaśnili na czym polega ich praca. Wychowankowie zapoznali się z działaniem defibrylatora - urządzenia służącego do przywrócenia akcji serca w przypadku jej nagłego zatrzymania. Największą atrakcją cieszyły się ćwiczenia praktyczne na fantomie, w których oprócz wychowanków uczestniczyli także wychowawcy grup. Jeszcze raz dziękujemy naszym gościom za spotkanie. Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas i dlatego warto doskonalić te umiejętność.
 

W marcu przedszkolaki z grupy „Żabek” rozpoczęły swoją  przygodę z innowacją „Zaczarowana sensoplastyka”. Sensoplastyka to rodzaj zajęć wpływających  na stymulację zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wykorzystanie bezpiecznych produktów spożywczych oraz darów natury. 

Trwa realizacja kolejnych zadań w ramach innowacji pedagogicznej "W świecie legend polskich". W lutym uczniowie klasy III i I-IIPDP poznali legendę związaną z Poznaniem, stolicą Wielkopolski - "O koziołkach poznańskich". Wspólna praca, słuchanie i czytanie tekstu, praca z mapą oraz z tablicą interaktywną dają wiele radości. Pozwalają nabywać nowe wiadomości i umiejętności oraz odkrywać Polskę. Kształcą umiejętność współpracy w zespole. Brawo kochani. Brawo Wy.

W tym roku gościliśmy uczniów GBV Guben/Cottbus wraz z opiekunami.

W ramach innowacji pedagogicznej "Rodzina dawniej i dziś" odbyły się zajęcia dla starszych grup wychowawczych. Wychowankowie chętnie pomagali w przygotowywaniu materiałów, zgłębiających wiedzę dot. RODZINY, najważniejszej wartości w życiu człowieka. Prezentacja multimedialna pozwoliła ugruntować i poszerzyć wiedzę wychowanków. Omówione zostały m.in. takie kwestie jak: pojęcie rodziny, najważniejsze funkcje oraz modele rodzinne. Ponadto wychowankowie oglądali filmy ukazujące dawne i współczesne życie rodzinne.