12 października 2023 roku przedszkolaki spożytkowały swoją energię w Zatoce Przygód w Rydzynie. Nasze przedszkolne grono świętowało w ten sposób miniony Dzień Przedszkolaka i Międzynarodowy Dzień Głuchego. Jesteśmy pełni podziwu ile radości naszym dzieciom daje to miejsce. 

 

W życiu przydaje się mentor, nauczyciel. Ktoś życzliwy, kto popchnie nas nawet leciutko, ale we właściwym kierunku. Puknie palcem w mapę i wskaże drogę, której początku sami nie umieliśmy odnaleźć.” Andrzej Pilipiuk

13 października, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, odbył się w naszym ośrodku uroczysty apel. Dyrektor ośrodka Pani Emilia Nowak powitała zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną na obchodach 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z ust pani Dyrektor popłynęły podziękowania za zaangażowanie w pracę, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie nauczyciele obdarzają uczniów. Za to także, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Pani Dyrektor podziękowała również wszystkim pracownikom niepedagogicznym, pracownikom obsługi i administracji, bez których nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca, jakim jest. Całą społeczność szkolna nie działałaby prawidłowo bez współdziałania wszystkich osób.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili ważną rolę nauczycieli w kształtowaniu przyszłych pokoleń, docenili ich trud i poświęcenie w procesie edukacji i wychowania. Życzyli wszystkim zdrowia, pomyślności, zadowolenia z pracy oraz wielu sukcesów zawodowych.

Jak co roku 14 października wręczane są nagrody Starosty Powiatu Leszczyńskiego oraz nagrody Dyrektora. W tym roku nagrody Starosty otrzymali: pani Marzena Rybak, pani Elżbieta Sikora, pan Marcin Szmania oraz pan Damian Góralczyk. Nagrody Dyrektora ośrodka odebrali: pani Beata Ciesielska, pani Joanna Lizurej, pani Daria Łukaszewska -Nowak, pani Ewa Nawrotkiewicz, pani Karolina Pietrzak, pani Daria Przewoźna, pani Beata Wzorek- Malcherek, pani Joanna Winiarska, pani Anna Ciemny oraz pani Ewa Zakrzewska.

Tradycją naszego Ośrodka jest pasowanie na uczniów nowo przyjętych dzieci do przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej. Dzieci razem ze swoimi wychowawcami wystąpiły przed zgromadzoną społecznością szkolną i zostały uroczyście przyjęte do naszej braci szkolnej.

W tym uroczystym dniu Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Radość” działające przy naszej szkole otrzymało czek w wysokości 5 tysięcy zł ufundowane przez Lasy Państwowe. Środki te będą przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia dla uczniów naszego ośrodka.

Na koniec uroczystości wszyscy obejrzeli wspaniałą i zabawną część artystyczną pt. „Czego nie widać - próba” przygotowany przez uczniów naszego Ośrodka pod czujnym okiem pana Sławomira Dębowicza oraz pań: Beaty Dębowicz, Anny Jaskulskiej i Moniki Szafraniak.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Logo.jpg

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023.
Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” – kwota dofinansowania 4 000,00 zł; wkład własny 1 000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.
Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PolskiLad.jpeg                        poznajPolske.jpeg                       MEN.jpg

10 października uczniowie starszych klas szkoły podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się do Wrocławia. Wycieczka zorganizowana została w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Poznaj Polskę". Pierwszym z dwóch punktów naszego programu była wizyta w ZOO. Z dużą przyjemnością i zainteresowaniem obserwowaliśmy zwierzęta, fotografowaliśmy je, utrwalaliśmy wiadomości na temat ich życia i miejsca ich występowania. Po długim spacerze godni i nieco zmęczeni poszliśmy na pyszny obiad. Następnie udaliśmy się do "Kolejkowa". Na wszystkich wielkie wrażenie zrobiły makiety przedstawiające fragmenty pięknego i starego miasta Wrocławia. Bezpiecznie, z pamiątkami i uśmiechami na twarzach wróciliśmy do Rydzyny.

Szanowni Państwo

Dnia 1 czerwca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV przeznaczony dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 – 13 lat. Od 2 września program ten został rozszerzony – dwuwalentna szczepionka przeciwko HPV jest dostępna dla wszystkich dzieci od 9. do 18. roku życia.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania nowotworom związanym z HPV.

Szczepienia te są w pełni dobrowolne, a decyzję w ich sprawie podejmują rodzice lub opiekunowie dzieci po konsultacji z lekarzem.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz zgłaszania dzieci na szczepienie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.