Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie

Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rydzynie mieści się w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie przy Placu Zamkowym 2.

Do głównych zadań Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego należy:

 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom-wychowawcom tanich miejsc noclegowych w celu realizacji zadań oświatowo-wychowawczych w formach: szkolenia sportowego dla grup młodzieżowych oraz upowszechniania wśród dzieci i młodzieży turystyki,
 • Udostępniania bazy dla indywidualnych turystów.

Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rydzynie:

 • Jest placówką czynną w okresie ferii szkolnych oraz dni wolnych od nauki szkolnej, posiadającą 93 miejsca noclegowe,
 • Posiada dwu-, trzy- i czteroosobowe pokoje wyposażone w tapczany, szafy ubraniowe, stoliki nocne,
 • Świetlice spełniające jednocześnie funkcje jadalni,
 • Węzły sanitarne, prysznice i umywalki znajdują na korytarzach,
 • Kuchnia samoobsługowa wyposażona w kuchenkę, lodówkę, czajnik, sztućce i podstawowe naczynia kuchenne,
 • Parking niestrzeżony przed schroniskiem.

Osoby indywidualne, grupy zorganizowane, turyści zakwaterowani w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie.

Ceny noclegów w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rydzynie:

 • W pokojach dwu- i trzyosobowych – 25 zł/osoba/doba
 • W pokojach czteroosobowych – 20 zł/osoba/doba
 • W przypadku korzystania z miejsca noclegowego bez pościeli (śpiwór własny) wysokość opłaty obniża się o 6 zł/osoba/doba

Rezerwacja noclegów w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rydzynie.

Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, listownie lub osobiście.

Rezerwacja grup (co najmniej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu rezerwującego, imienia i nazwiska kierownika grupy, liczby i płci uczestników, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktów.

Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji sporządzana jest umowa wynajmu pokoi z uwzględnieniem wysokości i terminu opłaty i ogólnych warunków pobytu w Schronisku.