Stowarzyszenie ,,Podaruj Dzieciom Radość”

Stowarzyszenie ,,Podaruj Dzieciom Radość” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie  rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2017 roku.

W statutowych ramach  działalności stowarzyszenia:

- tworzymy najkorzystniejsze warunki do optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, warunków kształcenia, wychowania i opieki.

- dofinansowujemy pobyty dzieci i młodzieży w „ Zielonych i Białych Szkołach”, na wycieczkach i wyjazdach poznawczych i wypoczynkowo- rehabilitacyjnych,

- prowadzimy działalność odpłatną w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych, bądź nieodpłatną w zakresie działalności charytatywnej, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla uczniów placówki.

- wspieramy kierownictwo szkoły i kadrę pedagogiczną w działaniach wychowawczych i opiekuńczych,

- pozyskujemy środki finansowe na realizacje projektów edukacyjnych.

Nasza działalność zbiegła się z czasem pandemii i ograniczeń, które uniemożliwiły nam  kontynuację organizowania dostępnych dla dużej grupy osób  uroczystości związanych z Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, Światowym Dniem Głuchego i Dniem Przedszkolaka. Uczestniczyli w nich podopieczni naszego Ośrodka jak również zaproszeni goście  z zaprzyjaźnionych ościennych placówek. Były to kolorowe imprezy plenerowe podczas, których integrowaliśmy się  ze środowiskiem lokalnym oraz upowszechnialiśmy wiedzę dotyczącą rodzajów niepełnosprawności naszych dzieci.

Zakres naszej działalności nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie wielu ludzi dobrego serca oraz firm, które są naszymi niezawodnymi darczyńcami..

Trudno tu ich wszystkich wymienić, ale warto byście wiedzieli, że pamiętamy
o Was i wyrażamy wielką wdzięczność.

Mamy nadzieje, że przyjdzie nam jeszcze nie raz wspólnie bawić się w pięknym otoczeniu SOSW w Rydzynie, na co już dziś zapraszamy członków Stowarzyszenia i przyjaciół Ośrodka !

W tym roku zostaliśmy wpisani do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego, co daje nam  uprawnienia do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poprzez przekazanie środków finansowych w formie wpłat na konto czy przekazanie 1,5% podatku dochodowego, macie Państwo swój udział w zaspokajaniu potrzeb podopiecznych Ośrodka  oraz spełnianiu ich marzeń.

 

STATUT STOWARZYSZENIA - zobacz

NUMER KONTA: mBank 25 1140 2004 0000 3502 7741 3751

Galeria