Jesień to kolorowa i wyjątkowa pora roku obfitująca w ciekawe zajęcia w przedszkolu. Przekonały się o tym dzieci z grupy Żabek. Pani Jesień zawitała do naszej sali i przyniosła w swoim koszyku propozycje jesiennych zabaw. Były zabawy matematyczne, ruchowe, plastyczne i manualne. Wszystkie jesienne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości.  

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z grupy Żabek rozmawiały i uczyły się na temat warzyw i owoców. W odpowiedzi na naszą prośbę, za co bardzo DZIĘKUJEMY, rodzice posłali swoje pociechy do przedszkola z owocami. Dzięki temu dzieci mogły zobaczyć, dotknąć, powąchać i spróbować przyniesione dary, co pozwoliło im łatwiej zapamiętać nowe wiadomości. Utrwaliliśmy nazwy warzyw i owoców. Następnego dnia podczas zajęć przedszkolaki za pomocą zmysłu dotyku rozpoznawały ukryte owoce i warzywa. Zgromadzone dary wykorzystaliśmy do zajęć z zakresu edukacji matematycznej oraz do zabaw ruchowych. Żabki poradziły sobie rewelacyjnie

Uczniowie naszego Ośrodka brali udział w wielkim zawodowym wydarzeniu - NOC ZAWODOWCÓW pod hasłem: „HUB KOMPETENCJI”, organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem wydarzenia było przede wszystkim zwiększenie świadomości i perspektyw edukacyjnych i zawodowych uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Podczas wydarzenia nasza młodzież promowała własne zawody: krawiec, kucharz, ogrodnik, które dają im możliwość realizowania satysfakcjonującej dla nich ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Informacje odnośnie ubezpieczenia PZU w poniższych linkach:

WARSZTATY OGRODNICZE
Młodzież kształcąca się w zawodzie ogrodnik uczestniczyła w warsztatach ogrodniczych
w Firmie Rośliny Ozdobne Karol Drewniak w Tarnowej Łące. Uczniowie mieli okazje
zobaczyć, jak wygląda branża szkółkarska roślin ozdobnych oraz zapoznać się z różnymi
gatunkami roślin o różnych walorach dekoracyjnych. Głównym celem wyjazdu było
jednocześnie rozwijanie umiejętności sadzenia rozsady - u uczniów klas pierwszych, jak i
doskonalenie tych umiejętności u uczniów klas drugich i trzecich, wysadzając tuje
szmaragdowe.