W piątek 10 maja w naszym przedszkolu gościliśmy panią Anna Adamska - w Przestrzeni Jogi i Dźwięku, która zabrała nas w muzyczną relaksacyjną podróż przy dźwiekach mis tybetańskich. Zajęcia poprowadzone przez panią Anię dostarczyły naszym szkrabom nowych doznań i wrażeń.

W miniony piątek uczniowie klas IV-VI N, II-III PDP oraz IV-VIII sps uczestniczyli w Dniach Otwartych Koszar, gdzie zaprezentowały się wszystkie jednostki stacjonujące w Garnizonie Leszno. Mieli okazję zobaczyć wojskowe pojazdy, wyposażenie i uzbrojenie. Był także symulator strzelania, ogródek saperski , a także pyszna wojskowa grochówka.

W ramach Tygodnia Bibliotek oraz współpracy z Filią Biblioteczną w Czerninie uczniowie klas I-IIIL oraz IVsps mieli okazję obejrzeć przedstawienie kukiełkowe pt. "Urodzinowa herbatka u Kubusia Puchatka" wystawione przez Teatr Dwie Filie. Doskonała gra aktorska i wspaniałe dekoracje pozwoliły widzom przenieść się do magicznego świata Kubusia i jego przyjaciół.

Nasi uczniowie zobaczyli także bibliotekę oraz wystawę prac malarskich.

Dziękujemy Paniom z biblioteki za zaproszenie i możliwość udziału w tym fantastycznym wydarzeniu. Mamy nadzieję na kolejne spotkania z teatrem i bohaterami literatury dziecięcej.

 

W dniach od 14 do 16 maja odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasistów.                         

 W pierwszym dniu zdający przystąpią do egzaminu z języka polskiego, w drugim zmierzą się z matematyką, a w trzecim sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego.

Życzymy wam - niech uzyskane przez Was wyniki będą jak najlepsze i otworzą przed Wami nowe horyzonty. Niech w nadchodzących dniach nie zabraknie Wam wiary we własne siły i możliwości!

Od kilku lat w naszym ośrodku realizowane są działania mające na celu wszechstronny i
harmonijny rozwój uczniów z wadami słuchu poprzez czynny i świadomy udział w kulturze.
Obcowanie ze sztuką poprzez udział w sensach filmowych, spektaklach teatralnych, wizytach
w galeriach czy muzeach, a także udział w wycieczkach i „zielonych szkołach” wpływają na
pokonywanie barier społecznych, aktywne spędzanie wolnego czasu i oderwanie od
wszechobecnych smartfonów.
Innowacyjne działania pod nazwą ”Spotkania z kulturą” zostały zgłoszone do Kuratorium
Oświaty w Poznaniu i zostały uznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za „Dobrą
Praktykę”, czyli działania, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania i
wychodzą poza standardowe działania edukacyjne.
Projekt „Spotkania z kulturą” pozwala uczniom niesłyszącym częściej uczestniczyć w
wydarzeniach kulturalnych w świecie ludzi słyszących oraz umożliwia wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych naszych uczniów.

Link do materiałów na stronie KO Poznań
http://wre.ko.poznan.pl/praktyki/