ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie odbył się
uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/24. Dyrektor Ośrodka- Pani Emilia
Nowak  powitała Starostę Powiatu Leszczyńskiego- Pana Macieja Wiśniewskiego oraz
zgromadzoną społeczność szkolną.
Pani Dyrektor pogratulowała uczniom ukończenia roku szkolnego i podziękowała za
wielki wysiłek i zaangażowanie. Absolwentom kończącym szkołę życzyła dobrego startu w
dorosłe życie. Rodzice usłyszeli słowa podziękowania za współpracę i zaufanie, jakim
obdarzyli ośrodek. Natomiast grono pedagogiczne i pracownicy ośrodka zostali docenieni za
włożony trud, życzliwość i troskę o naszych uczniów. Panu Staroście i Radzie Powiatu
Leszczyńskiego Pani Dyrektor podziękowała zaś za zrozumienie naszych potrzeb i starania,
które przyczyniają się do poprawy warunków nauki i rozwoju uczniów. Życzyła wszystkim
wspaniałego wypoczynku i niezwykłych wrażeń w czasie wakacyjnych dni.     
Starosta Powiatu Leszczyńskiego również pogratulował uczniom i nauczycielom
zakończenia kolejnego roku edukacji w murach naszej placówki. Podkreślił, że tak jak w
życiu, tak i w szkole, coś się kończy i coś zaczyna. Życzył wszystkim uczniom i
pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji.
Następnie przyszedł upragniony czas na wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz
świadectw ukończenia szkoły podstawowej, szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej
do pracy. Absolwenci zaś pożegnali się ze społecznością szkolną i w ciepłych słowach
podziękowali za edukacyjny trud. Nie zabrakło łez i wzruszeń, co zawsze jest znakiem, że lata
spędzone w naszym ośrodku były udane i niezapomniane.
Uczniowie klas VI szkoły podstawowej pomyślnie zdali egzamin teoretyczny i praktyczny na
kartę rowerową i w związku z tym otrzymali karty rowerowe, które wręczyła Pani Dyrektor.
Życzymy wszystkim radosnych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji !!!
Do zobaczenia we wrześniu 