Woda jest życiem

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w marcu i w kwietniu 2023 roku odbyły się zajęcia z edukacji ekologicznej. Wychowankowie dowiedzieli się:
Jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka i przyrodzie?
Jak możemy oszczędzać wodę?
Poznali różne ciekawostki o wodzie oraz brali udział w zabawach z wodą. Wykonali tez interesujące prace plastyczne na temat „Woda jest życiem”.
Zadania te były realizowane między innymi z wykorzystaniem materiałów z Polskiej Akcji Humanitarnej (pah).
Wszystkim uczestnikom tych zajęć dziękujemy za udział, zaangażowanie i pomysły.