Terapia ręki dla każdego

Żabki i nasze ostatnie działania w Projekcie "Terapia ręki dla każdego", które polegały na ćwiczeniach grafomotorycznych. Zadania z całego projektu są doskonałą rozgrzewką i przygotowaniem do manipulacji i precyzyjnego wykorzystania narzędzia pisarskiego. Projekt sprawił nam dużo radości, satysfakcji i dumy z widocznych postępów.