Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie rozpoczyna się kolejny cykl zajęć w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” . Realizowane są bezpłatne   zajęcia terapeutyczne przez specjalistów z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, psychologii, pedagogiki specjalnej.

SOSW w Rydzynie pełni w powiecie leszczyńskim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Placówka prowadzi nabór dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, do Rządowego Programu „Za życiem” na rok  2024. Zajęcia są oferowane dla rodzin z powiatu leszczyńskiego.

Wnioski można pobrać w sekretariacie SOSW w Rydzynie, Plac Zamkowy 2

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku dzieci niepełnosprawnych: orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju

- w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością: zaświadczenie  lekarskie o zagrożeniu dziecka niepełnosprawnością i dodatkowo dokumentację potwierdzającą zaburzenia zagrażające niepełnosprawnością.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu pod numerem tel. 606 296 592.