Ozoboty

Na zajęciach rozwijających zainteresowania oraz zajęciach z innowacji pedagogicznej „Programowanie i robotyka” uczniowie programowali Ozoboty. Wykorzystując drewniane puzzle tworzyli trasy, które miały pokonać Ozoboty. Na zajęciach korzystali również z puzzli AR i darmowej aplikacji mobilnej, które pozwalały zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem, dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Puzzle AR umieszczali wzdłuż tras dla Ozobota, a na ekranie smartfona obserwowali wykreowany świat.