Innowacja pedagogiczna „Tworząc w zgodzie z ideą zero waste”-podsumowanie

Uczniowie klasy VIII SPU uczestniczyli od października 2022 do czerwca 2023 w innowacji pedagogicznej, która oparta była na przyswajaniu wiedzy w sposób aktywny, poprzez  praktyczne działanie uczniów. Nadrzędnym celem innowacji  było kształtowanie postaw proekologicznych z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności praktyczno-technicznych. Uczniowie usprawniali i nabywali takie kompetencje kluczowe jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencje społeczne. Zajęcia praktyczne stanowiły dla uczniów doskonałą formę rozwijania własnej kreatywności, umiejętności manualnych, oraz były sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych. Działania te były ważnym elementem wspomagania ich rozwoju oraz sposobem na podniesienie ich samooceny. Innowacje zakończono wystawą z ekspozycją wykonanych prac.