CZAS NA ZDROWI E- DZIEŃ WODY W SZKOLE

12 stycznia 2022 roku odbył się cykl zajęć otwartych nt wody dla uczniów z różnych klas. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach tematyki proekologicznej, która jest hasłem przewodnim Szkoły Promującej Zdrowe w tym roku szkolnym. Podczas tychże zajęć uczestnicy badali właściwości wody za pomocą zmysłów – wzroku, smaku, węchu, poznawali znaczenie wody w środowisku oraz potrzebę jej oszczędzania, zaznajamiali się z faktem, iż woda występuje w trzech stanach skupienia. W trakcie prelekcji i ćwiczeń z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej byli zachęcani do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody. Wykonując zadania praktyczne wykazali się umiejętnością zgodnej pracy w grupie. Z dużym zaangażowanie potrafi samodzielnie wyciągać wnioski z doświadczeń. Mamy ogromną nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do odpowiedniego wyboru produktów spożywczych, większej ilości spożywania wody i rezygnowania z napojów słodzonych, a także szacunku do przyrody, w tym wody, świadomości jej oszczędzania.