Olimpiady Specjalne Polska zaprosiły Kamilę Woźną i Bartka Jarczewskiego - zawodników KOS Sami Swoi Rydzyna do nowej kampanii dot. inkluzji i kontynuacji #GrajmyRazem. Termin nagrań: Warszawa 08.10.2020

Spot promocyjny ma promować pozytywny stosunek do osób niepełnosprawnych jak i samo pozytywne podejście do życia tych osób.

W ramach kampanii #GrajmyRazem 2020 chcemy trafić do odbiorców z przekazem, że wszyscy jesteśmy równi, różnią nas rysy twarzy, ale tak samo czujemy, tak samo mamy marzenia. 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie sprawuje NZOZ ALDENT Andrzej Laskowski, Plac Zamkowy 3, 64-130 Rydzyna.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Dz.U. 2019r. poz.1078 w części dotyczącej zapewnienia na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej opieki stomatologicznej.
 
Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w dni :
poniedziałek 14.00-18.00
środa 14.00-18.00
piątek 9.00-13.00
 
Gabinet stomatologiczny w wakacje czynny - kontakt nr telefonu : 604 181 860
 
Szanowni Państwo ze względu na sytuację pandemiczną panującą na terenie naszego państwa dni 29,30,31 marca oraz 7,8,9 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
Przerwa świąteczna 1-6 kwietnia.
W tym czasie wszystkie pomieszczenia i busy zostaną zdezynfekowane. 
 
Życzę Wszystkim pracownikom, uczniom i rodzicom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy🐣.
 
Dyrektor SOSW w Rydzynie
Emilia Nowak

Powitanie Wiosny to dla każdego z nas wyczekiwane wydarzenie, gdyż przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić sobie, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym Internacie powitanie Wiosny miało miejsce 23 marca, choć przygotowania do tej uroczystości zaczęły się już kilka dni wcześniej. Bowiem w świetlicach grup wychowawczych zmieniły się dekoracje z zimowych na wiosenne. W salach zazieleniły się także kąciki przyrody i nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

Aby tradycji stało się zadość, wychowankowie wraz z wychowawcami przywitali wiosnę poprzez symboliczne i uroczyste spalenie Marzanny - symbolu zimy.

Podczas uroczystości wychowankowie trzymając w rękach wiosenne symbole mieli okazję przywoływać Wiosnę wierszykami, piosenkami i głośnymi okrzykami. Na koniec mogli skosztować pysznej kiełbaski z grilla. Było radośnie i kolorowo!

23 marca 2021 r. w auli internatu OSW w Rydzynie grupa wychowanków brała udział w „Konkursie wiedzy o Rydzynie”.

Młodzież odpowiadała na 17 pytań dotyczących Rydzyny i OSW. Ze swojego zadania wychowankowie wywiązali się bardzo dobrze, czego dowodem mogą być wyniki zmagań konkursowych.

Wyniki „Konkursu wiedzy o Rydzynie”:

I miejsce: Natalia (III gr.) – 20+1 pkt

II miejsce: Basia (II gr.) – 20 pkt

               : Dawid (VI gr.) –20 pkt

               : Maks (VI gr.) – 20 pkt

III miejsce: Weronika (I gr.) – 19 pkt

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkościami, a piątka finalistów otrzymała okolicznościowe nagrody.

Za ufundowanie nagród (gadżety związane z Rydzyną) dziękuję Burmistrzowi Rydzyny p. Kornelowi Malcherkowi

Brawa i gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.

Zmagania konkursowe przygotował i zorganizował: Robert Leciejewski.